Dokumentarni filmovi iz selekcije SWF2018 15. februar 2018, Kino sala Doma Oružanih snaga BiH at 17:00

Alafia(doku) english subtitles

Jan Baumgartner, Swiss 2016, 25:38 min

Uvid u područje medicinskih tretmana za majke i djecu, u jednoj od najistaknutijih ambulanti u regionu zapadne Afrike.