Kontakt

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”

 

Maršala Tita 9a/V,

Sarajevo, Bosna i Hercegovina,

Tel: + 387 33 266 620

Fax: + 387 33 266 621

Mob:+387 62 031 594

Galerija:

IPC/IPC Gallery-Luledžina bb

e-mail:

      ibrahim.spahic1@gmail.com

2016ipc.1@gmail.com

 press / press

http://www.efa-aef.eu/en/festivals/

Direktor: Ibrahim Spahić

Predsjednik Upravnog odbora: akademik prof.dr  Tvrtko Kulenović

Predsjednik Nadzornog odbora: Edin Numankadić

Organizator:International peace centre

Selektori Festivala:

Naida Mujkić(književnost)

Violeta Smajlović Huart i Maja Baralić Materne(muzika)

Belma Čečo (balet i savremeni ples)

Almir Imširović (teatar)

Mila Melank (film i video)

Ljubica Osttojić(teatar mladih)

Sanela Nuhanović(likovna umjetnost)

Dalida KarićHadžiahmetović I Dejan Slavuljica(grafički dizajn)

Dizajn: Mila Melank

Muzika Festivala : Eric Breton

Spot::KAI

Autor crteža:Mensur Porović

Autor Znaka SWF : Čedo Kostović,

Web: Vedran Mujagić, Enes Huseinčehajić, Selma Mulahalilović – Osmanović i Haris Osmanović

BLAGAJNA NARODNOG POZORIŠTA (radno vrijeme 9-12 i 16-19/do početka predstave)