Biografija

Ibrahim Spahić rođen je 10. V 1952. godine u Sarajevu.Završio je Prvu gimnaziju u Sarajevu i bio predsjednik Odbora za obilježavanje  njenih 120 godina . Diplomirani je komparativist i teatrolog. Autor, urednik, izdavač i producent.Osnivač i predsjednik Festivala” Zajedno” ,”Poetika prostora ” Međunarodnog centra za mir i  Internacionalnog festivala Sa­rajevo “Sarajevska zima”. predsjednik SSRNBiH Sarajevo ,DSS i sada je Građanske demokratske stranke BiH . Bio je poslanik u tri saziva Skupštine BiH i autor zakona,strategija razvoja i rezolucija predsjednik Komisija za Ustavna pitanja i ljudska prava,kopredsjednik Komisije za spoljnu politiku  PSBiH., predsjednik delegacije PSBiH u IPU i i biran za podpredsjednika na zasjedanjima Interparlamentarne unije.Bio je i  tri puta kandidat za Predsjedništvo BiH.Autor je Zakona o zaštiti prava predstavnika nacionalnih manjina u BiH,rezolucija PSBiH, i inicijator izrade strategije ekonomskog socijalno  i kulturnog razvoja BiH.Bio je predsjednik Komisije za kulturnu strategiju VM BiH.Organizator deset međunarodnih konferencija Dijalog civilnog društva i gradonaćelnika u svim značajnim centrima u zemlji  u saradnji sa Savjetom Evrope.Bio je predsjednik Saveza studenata Sarajeva,član izvršnih republičkih i saveznih organa SSJ I SSOJ .Dvadeset godina  bio je voditelj  voditelj galerije IPC i o rganizovao je više od 100 promocija umjetnosti i književnosti BiH  u svijetu.i 5000 kulturnih događaja u BiH.

Bio je član upravnog odbora SD Bosna i  predsjednik  Savjeta lista Sport,član savjeta  BH Presa  i drugih časopisa, revija i listova i pokretač radio i tv programa WHY na Prvoj nezavisnoj  TV  u BiH  Dobre vibracije.

Suosnivač  je sa Građanskim forumom Zenica  Fondacije Kulin ban  i   njen prvi  predsjednik .Predsjednik IITM-a/Internacionalnog instituta za teatar Mediterana iz Madrida/ za BiH.Osnivač i  predsjednik prve Kuće Evrope Sarajevo. Predsjednik Komisije za izradu kulturne strategije BiH. Predsjednik bosanskohercegovačkog Foruma kulture.Bio je član IK i predsjednik  Evropskog kulturnog foruma u Bruxellesu. Član je Izvršnog komiteta Međunarodne asocijacije Bijenale mladih umjetnika Evrope i Mediterana/ Počasni je član PEN-centra BiH/1993/ i Društva arhitekata Sarajeva. Bio je direktor X Bijenala BJCEM i prvi predsjednik Međunarodne asocijacije Bijenale mladih  umjetnika Evrope i Mediterana i počasni je predsjednik BJCEM.Inicijator međunarodnog konkursa za izgradnju Concert hall Sarajevo sa Rimom i Sarajevom /predsjednik žirija bila je Zaha Hadid./Bio je  predsjednik OK  Euroregionalnog projekta Link Diversity Savjeta Evrope za obnovu građanstva i civilnog društva u Jugoistočnoj Evropi. Predsjednik Izvršnog komiteta Prvog Građanskog foruma u BiH, predsjednik Organizacionog komiteta Sarajevo euro-regija. Bio je predsjednik  Poslovne zajednice i Udruženja izdavača i knjižara BiH   i Upravnog odbora Narodnog pozorišta u Sarajevu.  Osnivač je Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Sarajevu .Bio je i osnivač i predsjednik Umjetničke zajednice Collegium artisticum i voditelj programa u Austrijskoj kući/sjedište SWF/ i osnivač Eko pokreta Skakavac i časopisa EKO-OKO, glavni i odgovorni urednik časopisa za ljudska prava WHY.Pokretač je sa sarajevskim filozofskim krugom obnove časopisa Dijalog  i bio je prvi direktor ovog  časopisa i  organizator filozofskih susreta Meeting point u ANUBiH. Bio je član Izvršnog komiteta Odbora direktora za kulturu Vijeća Evrope i predsjednik projekta Sarajavo,glavni grad kulture  Evrope 1993/94, predsjednik odbora Sarajevo – prvi interkulturalni grad Vijeća Evrope/2003-2004/, član Savjeta MESS-a  i međunarodnih  žirija festivala vizuelne  umjetnostifilma,teatra i literature . Član Borda direktora Evropske Asocijacije Festivala/EFA/. Prvi predsjednik Lions kluba Sarajevo.Suosnivač je art mreža u BiH,na  Balkanu, u Evropi i Mediteranu i u svijetu.Član je Državne komisije UNESCO-a. Učesnik i organizator   je  mitinga Boena kaže NE podjelama, Mitinga za priznanje nezavisnosti BiH i značajnijih mirovnih,ekoloških ,humanitarnih inicijativa,demonstracija, proglasa i projekta u BiH ,Evropi i Svijetu.Bio je član Savjeta povjerenika Sarajeva i autor  je Deklaracije o nedjeljivom Sarajevu.Izlagao  je i  u Komisiji za ljudska prava UN,Savjetu Evrope,Odboru za spoljnu politiku i bezbjednost Evropskog Parlamenta i jsa svojim radovima redovno učestvuje na regionalnim ,evropskim i svjetskim forumima.Član je Skupštine Evropske kuće kultureu Briselu.
Objavio je knjige poezije “Znak” , “Čovjek od žice”,”Sarajevski pauci i drugi kukci” .Pjesme  piše i objavljuje na bosanskom ,hrvatskom ,srpskom i  na bosančici. Poezija mu je prevođena na engleski, njemački, francuski, grčki, arapski, makedonski, albanski,armenijski, poljski.italijanski,slovački ,portugalski.ruskom …i   izvođena  i u  pozorišnoj režiji  Ewe  Grabowski sa poljskim umjetnicima  i baletnim ansamblom Bellarte iz BiH i u formi poetskih instalacija u galerijama.. Priredio je antologiju poezije “Harfa” i Monografiju “Sarajevska zima”. Autor je  knjiga “Parlamentarna skupština BiH ”i  “Građanska pro/vokacija” i pripremio je i objavio knjigu o budućnosti BiH sa simpozijuma Link diversity .Urednik je publikacija.  knjiga   i kataloga iz oblasti politike i umjetnosti,arhitekture ,medicine, piše  o ljudskim pravima, kulturi, politici i međunarodnim odnosima i učestvuje na međunarodnim susretima posvećenim ljudskim pravima
Dobitnik je brojnih priznanja u zemlji i svijetu za svoj rad na uspostavljanju interkulturalnog dijaloga, za borbu za mir i slobodu i kulturnu misiju.Posebno značajna su priznanja kulturnih institucija BiH,Šestoaprilska Nagrada Sarajeva,Plaketa Kantona Sarajevo. Počasni je građanin grada Montorio Al Vomano.Dobitnik nagrade Tartuffo per Pace/Italija/,Specijalnog priznanja Žirija Evropske  Teatarske Nagrade/ETP/, Medalje Juan Miro/Unesco/Nosilac je Ordena Vitez umjetnosti i književnosti Republike Francuske,Nagrade Devet zmajevih glava /Južna Koreja/.Zlatne povelje humanizma ILH,Nagrade za saradnju Sjevera i Juga /Maroko/Menadžer godine u oblasti kulture u Jugoistočnoj Evropi..i značajnijih priznanja kulturnih institucija za izdavaštvo, i kulturnu misiju. Dobitnik Ordena Predsjednika Madjarske Madjarski Jans Adera Zlatni krst za zasluge za afirmaciju Madjarske kulture.