O festivalu

 

pahuljica

 

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta.

Prva sezona festivala “Sarajevska zima” realizovana je od 21.12.1984 do 6.4.1985. godine. Za trideset i četiri  godine postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku  1407 festivalskih dana “Sarajevske zime” izvedeno je  4,125 programa  sa više od 3.500.000 posjetilaca i 43,000 učesnika. Festival “Sarajevska zima” održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta.

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival “Sarajevska zima” je pokretač i organizator projekta “Sarajevo, kulturni centar Evrope” od 21. decembra 1993. do 21. marta 1994. godine (period između dva kulturna centra Evrope, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94). Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11 000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta kao i najznačajnije institucije Evrope i Avinjonski festival.IPC -Sarajevska zima organizovali su  u tom periodu u više od 100 gradova izložbe,koncerte i debate na svim kontinentima svijeta.Posebno je značajna organizacija 60 međunarodnih sajmova u Evropi,Americi,Aziji i Africi,promocije Mape grafika i vrhunske bosanskohercegovačke  književnosti i umjetnosti.  Međunarodni centar za mir i Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”  organizovali su X Bijenale mladih umjetnika Mediterana i Evrope 2001,godine u Sarajevu i predsjedavali Asocijacijom BJCEM od 2001.-2007.godine.Na dvanaest  Bijeala BJCEM IPC -Sarajevska zima predstavilI su preko 500 mladih umjetnika BiH.

IPC i SARAJEVSKA ZIMA obnovlli su inicijativu.da se Sarajevo proglasi Kulturnom  prijestolnicom Evrope 2008. i Gradsko vijeće Sarajeva  i 43 grada BiH,glavni gradovi svih susjednih država,mnogi kulturni centri Evrope  i sve relevantne institucije Evrope i svijeta  su podržale projekat ,a Evropski Parlament usvojio je 2011. i Rezoluciju kojom  se odaje priznanje Sarajevskoj zimi i podržava  inicijativa da se 2014. izvanredno Sarajevo proglasi kulturnom prijestolnicom Evrope..

Festival Sarajevo “Sarajevska zima” bio je sa IPC 2003/2004 organizator pilot projekta Vijeća Evrope Sarajevo ,Prvi interkulturalni grad VE. i svjetske  konferencije na temu interkulturalni i interreligijski dijalog 21.12.2013.godin e u Sarajevu u suorganizaciji sa VE.

IPC i Sarajevska zima osnovali su Kuću Evrope Sarajevo i predsjedavali Evropskim kulturnim forumom u Briselu  i zajedno sa svjetskim festivalima utemeljili Network Art festivala Silk road u Šangaju 2017.

IPC-Sarajevska zima” priprema projekt pod nazivom “Sarajejetski centar kulture 2024/2025.kada će se održati 40.SWF od 21.12.2024 do 6.4.2025.

IPC i Sarajevska zima objavili su kao izdavači  stotine kataloga ,knjiga ,i publikacija i novina i revija na našem i drugim jezicima svijeta . IPC je i  suosnivač i suizdavač časopisa Dijalog  od 1995.saANUBiH i organizator i utemeljitelj Kulturnog Foruma BIH i nosilac izrade važeće Strategije kulturne politike BiH.

Organizator Internacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima” je Međunarodni centar za mir. Međunarodni centar za mir je član International Societies for Performing Arts (ISPA), European Festival Association (EFA), i Asocijacije Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana (BJCEM),Mreže mira BiH i ALF .

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i najznačajnije nagrade grada Sarajeva “Šestoaprilska nagrada Sarajeva”.

Festival se održava pod pokroviteljstvom Generalnog Sekretara Savjeta Evrope, Generalnog Direktora UNESCO-a, Predsjedništva BiH, Federacije BiH, Vijeća ministara BiH, Kantona Sarajevo i  Grada Sarajeva

Ibrahim Spahić
Direktor internacionalnog festivala Sarajevo
“Sarajevska zima”