O festivalu

pahuljica

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je tradicionalni susret umjetnika i građana svijeta.

Prva sezona festivala “Sarajevska zima” realizovana je od 21.12.1984 do 6.4.1985. godine. Za trideset i devet  godina postojanja Festival je postao neodvojiv dio života grada i njegovih stanovnika. U toku  1727 festivalskih dana “Sarajevske zime” izvedeno je  4,639 performansa ,radionica i projekta  sa više od 3.620.000 posjetilaca  sa slobodnim pristupom  programima i 44.500 učesnika u zemlji i svijetu.Festival “Sarajevska zima” održava se bez prestanka tokom svih proteklih godina i postao je simbol slobode, stvaralaštva i upoznavanja sa različitim kulturama i civilizacijama svijeta i na tri festivalska izdanja odrzavao se tokom tri mjeseca,

Zajedno sa Međunarodnim centrom za mir, Festival “Sarajevska zima” je pokretač i organizator projekta “Sarajevo, kulturni centar Evrope” od 21. decembra 1993. do 21. marta 1994. godine (period između dva kulturna centra Evrope, Antwerpen ‘93 i Lisabon ‘94). Ovu ideju podržala je Skupština grada Sarajeva i 11 000 najpoznatijih ličnosti iz cijelog svijeta,kao i najznačajnije institucije Evrope i Avinjonski festival.IPC -Sarajevska zima organizovali su  u tom periodu u više od 100 gradova izložbe,koncerte i debate na svim kontinentima svijeta.Značajna  je  organizacija  međunarodnih promocija BiH  u Evropi,Americi,Aziji i Africi i Australiji,posebno Mapa grafika SARAJEVO bosanskohercegovačkih graficara na 23 izložbe  i vrhunske bosanskohercegovačke  književnosti i umjetnosti. Međunarodni centar za mir i Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima”  organizovali su X Bijenale mladih umjetnika Mediterana i Evrope 2001,godine u Sarajevu i predsjedavali Asocijacijom BJCEM od 2001.-2007. godine. Na dvanaest  Bijeala BJCEM IPC -Sarajevska zima predstavilI su samostalno preko 500 mladih umjetnika BiH.

IPC i SARAJEVSKA ZIMA obnovlli su inicijativu.da se Sarajevo proglasi Kulturnom  prijestolnicom Evrope 2008. i Gradsko vijeće Sarajeva  i 43 grada BiH,glavni gradovi svih susjednih država,mnogi kulturni centri Evrope  i sve relevantne institucije Evrope i svijeta  su podržale projekat ,a Evropski Parlament usvojio je 2011. i Rezoluciju kojom  se odaje priznanje Sarajevskoj zimi i podržava  inicijativa da se 2014. izvanredno Sarajevo proglasi kulturnom prijestolnicom Evrope..

Festival Sarajevo “Sarajevska zima” bio je sa IPC 2003/2004 organizator pilot projekta Vijeća Evrope Sarajevo ,Prvi interkulturalni grad VE. i svjetske  konferencije na temu interkulturalni i interreligijski dijalog 21.12.2013.godin e u Sarajevu u organizaciji sa VE.Ovaj projekat realiyovan je od 21.12.2003. do 21.12 2024.

IPC i Sarajevska zima osnovali su Kuću Evrope Sarajevo i predsjedavali Evropskim kulturnim forumom u Briselu  i zajedno sa svjetskim festivalima utemeljili Network Art festivala Silk road u Šangaju 2017.

IPC-Sarajevska zima” priprema projekt pod nazivom “Sarajejetski centar  olimpijske kulture 2024/2025.kada će se obiljeziti 40.SWF i XIV YOI 84. od 7.2.2024. do 7.2. 2025. pod motom KREATIVNO,ALTERNATIVNO ,FANTASTICNO!

IPC i Sarajevska zima objavili su kao izdavači  stotine kataloga ,knjiga ,i publikacija i novina i revija na našem i drugim jezicima svijeta . IPC je i  suosnivač i suizdavač časopisa Dijalog  od 1995. sa ANUBiH i organizator i utemeljitelj Kulturnog Foruma BIH i nosilac izrade važeće Strategije kulturne politike BiH.

Organizatori  Internacionalnog festivala Sarajevo “Sarajevska zima” su partneri  Međunarodni centar za mir .Kulturni forum BiH,Festival Grad i institucije i mreze u svijetu umjetnosti.

Međunarodni centar za mir je  bio član International Societies for Performing Arts ISPA u NY,European Festival Association (EFA).

IPC I SWF su clanovi  GPD Network, Asocijacije Bijenala mladih umjetnika Evrope i Mediterana (BJCEM),Fondacije gradjanki i gradjana Mediterana, Deklaracije  Palermo za novu politiku na Mediteranu, Mreže mira BiH, ALF BiH…

Internacionalni festival Sarajevo “Sarajevska zima” je dobitnik brojnih međunarodnih priznanja i najznačajnije nagrade grada Sarajeva “Šestoaprilska Nagrada Grada Sarajeva”.

Festival se održavao pod pokroviteljstvom Generalnog Sekretara Savjeta Evrope, Generalnog Direktora UNESCO-a, Predsjedništva BiH, Federacije BiH, Vijeća ministara BiH, Kantona Sarajevo i  Grada Sarajeva

Ibrahim Spahić
Direktor internacionalnog festivala Sarajevo
“Sarajevska zima”