Dokumentarni filmovi iz selekcije SWF2018 (Korida), 14. februar 2018, Kino sala Doma Oružanih snaga BiH at 17:00

Korida

 

Korida (doku) bos. + english subtitles

Siniša Vidović, AUT 2016, 87 min,

http://www.filmdelights.com/sales/korida/