Festival GRAD 2022 – Prijavni materijali

VI internacionalni festival građana GRAD održava se od 29.08. do 21.09.2022. godine pod motom „URBAN/ SAMO/DO/PRINOS“.

Festival se tradicionalno održava svake godine koncem augusta i u septembru. Dosadašnji domačini su bili galerija IPC „E“, galerija Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Historijski muzej BiH, galerija „Novi hram“ i gradski trgovi (Trg Bosne i Hercegovine). Domačin ovogodišnjeg festivala je KJP Centar Skenderija, a organizator je IPC / SWF / Festival GRAD (Internacional Peace Center Sarajevo / Sarajevo Winter Festival / Festival Grad) u suradnji sa domačinom festivala, institucijama i nevladinim organizacijama.

Festival ima tri čina. Festival se otvara 29. augusta u čast Povelje Kulina bana sa pratećim programom ceremonije otvaranja. Osnovna ideja festivala je da se kroz urbane intervencije građanki i građana afirmišu postojeći i novi prostori za teatar, vizuelne umjetnosti, kulturnu infrastukturu, i prepoznaju ekološki znakovi u gradskom ambijentu. Festival se kroz muzičke, scenske, vizuelne, govorničke, video i druge perfomanse oblikuje kao inkluzivna zona za sve zainteresirane građanke i građane. Javni poziv za učešće upućen od strane organizatora, potvrđuje društvenu opravdanost ovog načina afirmacije prava na kulturu, prava na slobodno izražavanje i kreativnost, te inovativnost svih građana.

Prijavni materijali: https://bit.ly/3pgeA8M