Susret osnivača SWF i EU -JAPAN Fest / Ibrahim SPAHIĆ Shuji KOGI

U Sarajevu su se susreli osnivači Festivala Sarajevska zima Ibrahim Spahić i Fondacije  EU -JAPAN Fest  Shuji KOGI.tokom susreta izrazili su interes za saradnju posebno u na projektu Evropska kulturna prijestolnica,bilateralnoj razmjeni umjetnika i multilateralnoj saradnji sa izabranim prijstolnicama. Gospodin Kogi i njegova fondacija od 1993 podržavaju Evropske prijestolnice kulture .Tada je prijstolnica bio grad Antverpen koji je zajedno sa Lisabonom /Evropska prijstolnica 1994./ podržao Festival Sarajevska zima da Sarajevo bude Evropska prijestolnica kulture od 21.12.1993. do 21.3. 1994.Više od 150 gradova Evrope i svijeta u tom periodu su realizovali sa Sarajevskom zimom i Avinjonskim festivalom programe pod imenom Sarajevo,Evropska prijestolnica kulture -Festival Sarajevo winter.
Gospodin Kodi je u posjeti bosanskohercegovačkim gradovima Banjaluci i Mostaru koji su se kandidovali za Evropsku prijestolnicu kulture.Spahić je naglasio da snažno podržava njihove kandidature i poželio uspješan ishod Banjaluci i Mostaru u jesen ove godine kada se donosi odluka i proglašava prijestolnica Radujemo  se saradnji sa našim gradovima i dolasku  sjajnih umjetnika na XXXV SWF 2019.među kojima su tradicionalno i umjetnici iz Japana.Spahić je upoznao predstavnike Fondacije i sa temeljnim principima kulturne strategije BiHkoje je kreirao sa MCP BiH i naglasio da pripema sa Gradom Sarajevo Olimpijadu kulture 2021 u maju mjesecu i pozivom koji će biti upućen svim zaintersiranim akterima svjetske kulturne scene.
Želim da utemeljimo zajedno projekat Svjetska prijestolnica kulture oviom Olimpijadom u Sarajevu 2021. jer živimo na jednoj planeti i moramo se upoznavati na potpuno nov način i uz puno poštivanje kulturnih raznolikosti naših kultura i civilizacija i Evropska kulturna prijestolnica  je korisno iskustvo i naslijeđe koje treba koristi u  razvoju i ove naše  inicijative, zaključio je Spahić