TIHOMIR TOPUZOVSKI (Makedonija): “Pejzaž isključenosti“ 21. februar 2018, Galerija Roman Petrović at 19:00

TIHOMIR TOPUZOVSKI je doktorirao na Univerzitetu u Birminghamu u Velikoj Britaniji. Takođe ima diplome (BA Filozofija i umjetnost i magistar umjetnosti) i dobio je razne nagrade za akademska dostignuća i grantove za istraživanja