Uvaženi akademici i članovi predsjedništva ANUBiH posjetili Prvu gimnaziju

U srijedu, 6. 2. 2019. godine, imali smo veliku čast i zadovoljstvo da u prostorijama Prve gimnazije ugostimo uvažene članove predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti BiH koji su ujedno i bivši učenici naše škole. U posjetu Prvoj gimnaziji došli su predsjednik ANUBiH-a, akademik Miloš Trifković, potpredsjednice ANUBIH-a akademkinje Adila Pašalić Kreso i Lidija Licender Cvijetić, te akademik Dževad Juzbašić koji je bio profesor uvaženim akademicima u Prvoj gimnaziji Sarajevo.

Posjeta je upriličena povodom nastupajućeg obilježavanja jubileja, 140 godina od osnivanja Prve gimnazije Sarajevo, a na poziv uprave škole i predsjednika Organizacionog odbora za obilježavanje jubileja, gosp. Ibrahima Spahića.

Na sastanku je dogovoreno da prisutni uvaženi akademici budu počasni članovi Organizacionog odbora za obilježavanje jubileja. Također, dogovorena je i uzvratna posjeta uprave škole i gosp. Ibrahima Spahića Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Tada bi se trebao finalizirati spisak akademika koji su bili učenici Prve gimnazije Sarajevo kako bi se isti mogao objaviti u planiranoj publikaciji Škole.

Pored navedenog, dogovoreno je da planirani sastanak bude zabilježen i audiovizuelnim zapisom kako bi se materijal u smislu događaja i iskustava akademika, uz sjećanja na Prvu, mogao koristiti i u budućnosti. Uvaženi akademici daće svoj doprinos u izradi publikacije tako što će se u njoj spomenuti poseban socijalni aspekt “Prve” kroz historiju te neka lična iskustva iz ugla učenika u periodu kada je “Prva” bila klasična gimnazija.slika 1