Dodjela Nagrada “SLOBODA” IPC i “SREBRENO DRVO” SWF

19. Februara 2021, at 17:05

Dodjela Nagrada “SLOBODA” IPC i “SREBRENO DRVO”SWF u ponedjeljak,22.2. u 11,00 sati u Zgradi Društva Crvenog krsta/križa BiH, ul.Krančevića br.2.

Ibrahim Spahić,predsjednik Međunarodnog centra za mir i direktor SWF objavio je imena dobitnika Nagrada Međunarodnog centra za mir “Sloboda” i “Srebreno drvo” Sarajevo winter Festivala .

Dobitnici Nagrade” SLOBODA ” MEĐUNARODNOG CENTRA ZA MIR

Tradicionalna međunarodna Nagrada “Sloboda” IPC dodjeljuje se od 1993.godine povodom Dana ljudskih prava i do sada su je dobili istaknute ličnodti i institucije za humanizam i doprinis borbi za ljudska prava i slobode u BiH ,Evropi i svijetu. Ibrahim Spahić,predsjednik Međunarodnog centra za mir istakao je da su ovogodišnji dobitnici Nagrada Sloboda” ličnosti i institucije koje svojim životnm i profesionalnim radom i u vremenu pandemije potvrđuju svoju plemenitu posvečenost čovjeku i čovječanstvu.

LIČNOSTI

-Gojko BERIĆ,
-Emir KREMIĆ,
-Damir MARJANOVIĆ
-Vesna MIŠANOVIĆ,
-Marina TOŠIĆ.
-Jasmila ŽBANIĆ,

INSTITUCIJE
-AIAP/IAA,
-Amnesty INTERNATIONAL,
-Crveni KRST/KRIŽ BiH,
-Delegacija EU u BiH,
-Fondacija”Arheološki park:Bosanska piramida SUNCA”,
-Glas ŽENE

Nagradom “Srebreno drvo” SWF odaje se poštovanje ličnostima koje su svojim djelima obilježile bosanskohercegovačku nauku,kulturu, ,umjetnost ,arhitekturu i borbu za zaštitu baštine i životne sredine i dodjeljuje se ličnostima i institucijama koje danas svojim dostignućima daju našoj zemlji i svijetu izuzetan doprinos u svim oblastima stvaralaštva.

Nagrada “Srebreno drvo” – Nedžad Kurto za arhitekturu (dobitnici:Asocijacija arhitekata i Urban futura)
Nagrada “Srebreno drvo” – Mica Todorović za vizuelnu umjetnost (dobitnice: Selma Selman i Mila Panić)
Nagrada “Srebreno drvo” – Matusja Blum za muziku (dobitnici:Muzička akademija UNSA i BOZAR,Brisel)
Nagrada “Srebreno drvo” – Hamza Bakšič za medije (dobitnice:Gordana Knežević i Christiane Amanpour ,NY)
Nagrada”Srebreno drvo” – Riki Levi za pozorišnu umjetnost (dobitnici :Balet Narodnog pozorišta Sarajevo i Prathilda Prahlad,direktor Festivala New Delhi)
Nagrada za”Srebreno drvo” -Alojz Benac za očuvanje i zaštitu baštine ( Muzej XIV ZOI i
Muzej “Valter brani Sarajevo”)
Nagrada Srebreno drvo”-Seid Huković za naučno -istraživački rad( Mirsada Hukić i Miroslav Radman,Split)
Nagrada “Srebreno drvo” – Branko Čopić za književnost i obrazovanje (dobitnici:Semezdin Mehmedinović i George Rivera,Colorado )
Nagrada”Srebreno drvo”-Nijaz Abadžić za zaštitu životne sredine(Hajdar Arifagić i Leif Boman, Ličeping,)
Nagrada”Sreberno drvo” – Zlatko Lavanić za filmsku umjetnost(Midhat Ajanović i Nedžad
Begović).