POZIV NA JUBILEJ 40. MEĐUNARODNE SARAJEVO SARAJEVSKA ZIMA 2024/2025.

POZIV NA JUBILEJ 40. MEĐUNARODNE SARAJEVO SARAJEVSKA ZIMA 2024/2025.
Osnivač i direktor Sarajevske zime Ibrahim Spahić objavio je poziv za učešće na jubilarnom 40. MEĐUNARODNOM FESTIVALU SARAJEVO SARAJEVSKA ZIMA 2024/2025.

MOTO

Ολυμπιάδα συμπαγήσεις Sarajevo 2024./ 2025.
Kreativno, alternativno, fantazijsko

Olympias culturae Sarajevo 2024/2025.
Kreativno, alternativno, fantastično

Kulturna olimpijada Sarajevo 2024/2025.
Créatif, Alternatif, Fantastique

Kulturna olimpijada Sarajevo 2024/2025..
Kreativno, alternativno, fantastično

Olimpijske igre Sarajevo 2024/2025
Kreativno, alternativno, fantastično

الأولمبياد الثقافي 2024/2025.
إبداعي، بديل، رائع!

DATUM PRIJAVE: Do 25. novembra 2024. godine do 17:00 sati

Link za prijave: https://bit.ly/sfw2025

Autor logotipa Pahuljice Međunarodnog festivala Sarajevska zima je dizajner Čedo Kostović
Plakat prve Sarajevske zime 1994/1995. je veliki umjetnik Ismar Mujezinović.
Poster jubilarnih izdanja SWF-a 2024-/2025. rad Čede Kostovića-
Autor logotipa Olimpijska kultura Sarajevo 2025 je dizajnerica Miomira Melank.
Autori muzike za jubilarna izdanja su Eric i Tristan Breton.

Spahić vas poziva na Sarajevsku zimu, čarobni festival kulture u Gradu satkanom od snova, koji promovira već četiri decenije. Olympic Citius Altius Fortius umjetnici svijeta transformiraju se u Kreativne, Alternative, Fantastične!

Program SWF 2024-2025. promoviše se povodom 40. godišnjice osnivanja SWF-a koji je izrastao iz Poetike sarajevskog prostora, a povodom XIV ZOI 84. i 30. godišnjice istorijskog projekta građana Evrope „Sarajevo, kulturna prestonica Evrope“ od 21.12.1993. do 21.3.1994.

Projekat su organizovali Festival Avignon i IPC/SWF u periodu između dve kulturne prestonice Evrope, Antverpena 1993. i Lisabona 1994. godine.
Avinjonski most i Sarajevski most Festina lente su urbani arhitektonski simboli koji svjedoče da SWF i Avinjonski festival baštine evropsko i svjetsko jedinstvo kulturne raznolikosti i vrhunsku umjetnost teatra života.

Želimo da tema Kulturne olimpijade Sarajevo 2025. bude naša vizija svijeta za 40 godina i dalje do kraja 21. stoljeća i zato smo u mašti umjetnika odabrali moto 40 POLUS.

POZIV ZA UČEŠĆE NA KULTURNOJ OLIMPIJADI SARAJEVO 2025.

Dragi umjetnici i prijatelji, radujemo se vašem učešću. Ukoliko ne možete doći u Sarajevo, pozivamo vas da predstavite svoje radove u svom gradu i da svoj nastup na Olimpijadi kulture 2025. učinite dostupnim online umjetničkoj zajednici svijeta. Pošaljite nam poruku i video sa mjestom i datumom izvedbe od 7. februara do 21. marta 2025. godine, a mi ćemo sa vama napraviti najljepši kalendar umjetnosti dostupan svim građanima svijeta. Dobrodošli na Kulturnu olimpijadu Sarajevo 2025. / Kreativno, alternativno, fantastično!

————————-

INVITATION TO THE JUBILEE OF THE 40TH INTERNATIONAL SARAJEVO SARAJEVO WINTER FESTIVAL 2024/2025.
The founder and director of Sarajevo Winter, Ibrahim Spahić, has announced an invitation to participate in the jubilee 40th SARAJEVO SARAJEVO WINTER INTERNATIONAL FESTIVAL 2024/2025.

MOTTO

Ολυμπιάδα συμπαγήσεις Sarajevo 2024./ 2025.
Creative, Alternative, Fantasy

Olympias culturae Sarajevo 2024/2025.
Creative, alternative, fantastic

Cultural Olympiad Sarajevo 2024/2025.
Créatif, Alternatif, Fantastique

Cultural Olympiad Sarajevo 2024 / 2025..
Creative, alternative, fantastic

Sarajevo Olympics 2024/2025
Creative, Alternative, Fantastic

الأولمبياد الثقافي 2024/2025.
إبداعي، بديل، رائع!

APPLICATION DATE November 25, 2024 until 5:00 p.m

Applications: https://bit.ly/sfw2025

The author of the Pahuljica logo of the Sarajevo Sarajevo Winter International Festival is designer Čedo Kostović
Poster of the First Sarajevo Winter Festival 1994/1995. is the great artist Ismar Mujezinović.
Poster of SWF jubilee editions 2024-/2025. the work of Čeda Kostović-
The author of the logo Olympic culture Sarajevo 2025 is the designer Miomira Melank.
The authors of the music for the anniversary editions are Eric and Tristan Breton.

Spahić invites you to the Sarajevo Winter Festival, a magical festival of culture in the City Woven of Dreams, which he has been promoting for four decades. Olympic Citius Altius Fortius artists of the world transform into Creative, Alternative, Fantastic!

The SWF 2024-2025 program. is being promoted on the 40th anniversary of the founding of the SWF, which grew out of the Poetics of the Sarajevo area, and on the occasion of the XIV ZOI 84th and 30th anniversary of the historical project of the citizens of Europe “Sarajevo, the cultural capital of Europe” from 21.12.1993 to 21.3.1994.
The project was organized by Festival Avignon and IPC/SWF in the period between the two cultural capitals of Europe, Antwerp in 1993 and Lisbon in 1994.
The Avignon Bridge and the Sarajevo Bridge Festina lente are urban architectural symbols that testify that the SWF and the Avignon Festival inherit the European and world unity of cultural diversity and the supreme art of the theater of life.

We want the theme of the Sarajevo 2025 Culture Olympiad to be our vision of the world in 40 years and beyond until the end of the 21st century, and that's why we chose the motto 40 POLUS in the artist's imagination.

INVITATION TO PARTICIPATE IN THE CULTURE OLYMPICS SARAJEVO 2025.

Dear artists and friends, we look forward to your participation.
If you cannot come to Sarajevo, we invite you to present your works in your city and to make your performance at the 2025 Olympiad of Culture available online to the artistic community of the world.

Send us a message and a video with the place and date of the performance from February 7 to March 21, 2025, and we will work with you to create the most wonderful calendar of art available to all citizens of the world. Welcome to the Culture Olympics Sarajevo 2025 / Creative, alternative, fantastic!