Vesna Mišanović, šahovski velemajstor, II ŠAHOVNA SAGA SARAJEVA Šahovska Saga i Festival “Grad” Sarajevo

21. Septembra 2020, at 16:52

Vesna Mišanović, šahovski velemajstor, II ŠAHOVNA SAGA SARAJEVA
Šahovska Saga i Festival “Grad” Sarajevo